Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Η είσοδος και η περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα ιστοσελίδας
www.electrical-shop.gr.προϋποθέτει την αποδοχή των γενικών όρων
και όρων χρήσης που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Κάθε
συναλλαγή με την εταιρία Καλαμποκάς Φανούριος δια μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος ιστοσελίδας www.electrical-shop.gr.,
συνεπάγεται την πλήρη και καθολο ολοκληρία αποδοχή των όρων αυτών.
Προτού περιηγηθείτε και πραγματοποιήσετε συναλλαγές με το
ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και
βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους καθώς η
οποιαδήποτε συναλλαγή σας μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού μας
καταστήματος ιστοσελίδας www.electrical-shop.gr.συνεπάγεται την
αποδοχή των όρων αυτών. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης
δε συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να αποφύγει τη χρήση του
ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
ΟΡΟΙ
H εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να
ανανεώνει ανά πάσα στιγμή τους όρους και τις προϋποθέσεις που
δηλώνονται στο παρόν κείμενο καθώς επίσης και να τροποποιεί ή να
ανανεώνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.electrical-
shop.gr. Σε περιπτώσεις αλλαγών οποιασδήποτε φύσεως στο
περιεχόμενο της ιστοσελίδας, δεν επηρεάζονται τα προσυμφωνηθέντα
για παραγγελίες που ήδη έχουν καταχωρηθεί και βρίσκονται σε
διαδικασία επεξεργασίας ή βρίσκονται σε διαδικασία αποστολή.Οι
πελάτες της ιστοσελίδας μας οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά
διαστήματα τυχόν αλλαγές στους όρους που αναγράφονται στο παρόν
κείμενο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ
H εταιρία Καλαμποκάς Φανούριος δεσμεύεται ως προς την πληρότητα
και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην
ιστοσελίδα της www.electrical-shop.gr., τόσο όσον αφορά στην ύπαρξη
των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται
για κάθε προϊόν που διατίθεται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα
www.electrical-shop.gr., όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που
αφορούν τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, με την επιφύλαξη

ενδεχόμενων τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της
προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών
λειτουργίας της ιστοσελίδας δια λόγους ανωτέρας βίας. Σε περιπτώσεις
όπου παρουσιαστεί κάποιο λάθος για τους λόγους που περιγράφονται
παραπάνω δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειμένου να αποκαταστήσουμε τις όποιες ανακολουθίες ενδέχεται
να προκύψουν σε επίπεδο πληροφοριών ενημερώνοντας το
ηλεκτρονικό κατάστημα της το συντομότερο δυνατό.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η εταιρία Καλαμποκάς Φανούριος δεσμεύεται για την έγκαιρή
ενημέρωση των πελατών ή χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος
www.electrical-shop.gr., σε περίπτωση που διαπιστωθεί αναντιστοιχία
στη διαθέσιμη ποσότητα που αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν ή σε
περίπτωση λάθους τυπογραφικού. Η διαθεσιμότητα των
προβαλλόμενων προϊόντων αναφέρεται στη δεδομένη στιγμή κατά την
οποία ο χρήστης-επισκέπτης βλέπει τη συγκεκριμένη πληροφορία. Από
εκεί και πέρα η διαθεσιμότητα των προϊόντων δύναται να αλλάξει από
στιγμή σε στιγμή πέρα από τον έλεγχο της εταιρίας μας όπως επί
παραδείγματι σε περίπτωση πώλησης μέρους της αναγραφόμενης
ποσότητας ή δέσμευση της σε άλλη, διαφορετική παραγγελία. Το
ηλεκτρονικό κατάστημα της Καλαμποκάς Φανούριος δεν φέρει ευθύνη
σε περίπτωση που παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα στους χρήστες
όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την
διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της
δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Η Καλαμποκάς
Φανούριος ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και
ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και
υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Copyright © 2021 www.electrical-shop.gr. Powered by www.gowebshop.gr